Gemeenten waarschuwen voor cijfers jeugdzorg

1

Inkoop jeugdzorg ingewikkeld door onduidelijkheden in gegevensoverdracht.

De inkoop van jeugdzorg door Nederlandse gemeentes wordt bemoeilijkt door het ontbreken van goede gegevens over aantallen jeugdigen in zorg. Dat schrijven de wethouders van G4 en G32 steden, die verantwoordelijk zijn voor een soepele transitie van de jeugdzorg in hun gemeenten, in een brief aan de Tweede Kamer. “Om tot goede afspraken te komen met zorgaanbieders is het van groot belang om een adequaat beeld te krijgen van het aantal unieke cliënten dat bij de afzonderlijke aanbieders in zorg is”, schrijven de gemeenten. Volgens de brievenschrijvers is dat beeld nauwelijks en slechts met heel moeite te krijgen. Gebleken is op

grond van nader boekenonderzoek dat de opgaven van de instellingen, om verschillende redenen, lang niet altijd op goede gegevens zijn gebaseerd.”

De opgaven van de zorginstellingen kloppen niet met de gegevens die gemeenten eerder kregen van het rijk waar ook het budget voor 2015 op is gebaseerd. De wethouders waarschuwen er voor dat zich dit jaar een forsere groei in jeugdzorg voordoet dan waar bij de budgetvaststelling van uit is gegaan.

De bezuiniging zal daarom in 2015 hoger zijn dan tot nu toe voorzien. De stedelijke bestuurders vragen begrip en solidariteit van de Kamer voor hoe zij hier mee om moeten gaan: “heb er begrip voor dat gemeenten voor complexe keuzes staan om de zorg voor jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren. De doelen van de Jeugdwet, zowel transformatie, als continuïteit van zorg, als de zorgplicht voor nieuwe cliënten, én het realiseren van een forse bezuiniging, staan met elkaar op gespannen voet.”

Het instrument van een ‘noodwet’, zoals brancheorganisaties onlangs suggereerden, wordt door de briefopstellers niet als oplossing gezien.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. e h de coster op

    Als voorzitter van de cliëntenraad Oosterpoort jeugdzorginstellingen uit oss vind ik het zeer zorgelijk dat de huidige bezuinigingen die waren toegezegd nu verzuimd gaan worden en goede instellingen meer moeten gaan bezuinigen, dit ondanks dat de zorg voor 2015 gecontinueerd zou worden wat nu voor geen enkele instelling meer te behalen is. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de burger en cliënt die zorgbehoevend is. Ik vind het schandalig dat de instellingen nu worden aangewezen als schuldige van de aangeleverde cijfers, dit alleen al omdat nu pas op slechts enkele maanden voor de ingangsdatum van de transitie overgang nog steeds onduidelijk is hoe de zaken over te nemen van provinciaal naar gemeentebeleid. Met de huidige bezuiniging tot voor enkele instellingen inplaats can 10% nu zelfs kan oplopen tot 50% vind ik het zeer zorgelijk hoe de zorg zal gecontinueerd worden.
    De schuld wil ik niet neerleggen bij de gemeenten maar de afwachtende houding wel, denhaag heeft naar ons burgers te lang over de vrij komende gelden gedebatteerd.
    Conclusie wij als burgers zijn niet gehoord in de transitie ondanks alle inzet van ons.