ING: lokale tekorten lopen op

0

Voor het eerst in 45 jaar duurt de krimp bij de overheid nu al langer dan een jaar, stelt ING in haar jaarbericht over de publieke sector.

De uitgaven van gemeenten zijn in drie jaar tijd met 3,8 miljard euro gedaald. Naast besparing op de inkoop wordt ook veel bezuinigd op groenonderhoud en subsidies. Toch kampen gemeenten met tekorten en oplopende schulden. Vooral de stijgende bijstandsuitkeringen drukken zwaar op het budget.

De overheveling van jeugdzorg, ondersteuning van ouderen en hulp bij het vinden van werk hebben grote impact, stelt ING. Een minder versnipperde ondersteuning dichter bij de burger is het doel. De beperkte middelen die gemeenten daarvoor gaan ontvangen zullen een versobering van het voorzieningenniveau inhouden. Gemeenten doen er volgens de bank goed aan samen op te trekken, om zo met verzekeraars en burgers voldoende ondersteuning te bieden, kosten te beperken en best practices te delen.

Slimmer aanbesteden
De sleutel tot het vergroten van kwaliteit en kosteneffectiviteit ligt onder meer in het slimmer inrichten van (Europese) aanbestedingstrajecten, stelt ING. Gemeenten kunnen deze binnen de bestaande richtlijnen doelgerichter vormgeven. Te vaak worden volgens de ING-economen nog ‘irrelevante eisen’ gesteld. Gevolg is dat één of meerdere potentiële inschrijvers zich terugtrekken, wat tot onnodig hoge kosten en suboptimale uitkomsten kan leiden.

De totale gemeenteschuld ligt halverwege 2013 bijna 14 miljard euro (40%) hoger dan zes jaar geleden. De uitkering uit het gemeentefonds is per inwoner gedaald van 927 euro in 2010 tot gemiddeld 878 euro in 2013. Vanaf 2015 neemt deze weer toe. De in behandeling zijnde Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) zal vanaf 2017 de tekortruimte voor gemeenten maximeren, in lijn met Europese afspraken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden