Unie KBO: Grote verschillen gemeentelijke Inkomensondersteuning in zorg

0

Gemeenten verschillen sterk in hun voorzieningen en informatie aan hulpbehoevende inwoners. Er zijn grote verschillen in de gemeentelijke vergoedingen voor mensen met hoge zorgkosten.

Dit blijkt uit een steekproef die de Unie KBO nam onder 40 Nederlandse gemeenten naar Wmo-voorzieningen en inkomensondersteuning voor zorgbehoevenden, Zij baseerden zich daarbij op de websites van de gemeenten. De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland

Slechte informatievoorziening

Informatie is vaak lastig te vinden en lastig te doorgronden. Gemeenten geven allemaal hun eigen invulling aan de inkomensondersteuning van zorgbehoevenden. De Unie vond vonden grote verschillen in de financiële tegemoetkomingen en compensaties, en in de vindbaarheid en leesbaarheid van de regelingen.

Monitoring
UnieKBO pleit voor een goede monitoring om te kijken of de gemeenten daadwerkelijk een aanvullende inkomensvoorziening treffen. Directeur Manon Vanderkaa: “Monitoring is nodig. Gemeentes moeten via de Wmo aanvullende inkomensondersteuning bieden ter compensatie van het afschaffen van de Wtcg en de CER. Helaas is er fors op het totale budget bezuinigd en kregen de gemeenten veel minder geld om deze taak over te nemen. Bovendien is het budget dat de gemeenten krijgen niet geoormerkt, zodat het geld ook aan andere zaken uitgegeven kan worden. Staatssecretaris Van Rijn heeft aan de Kamer toegezegd te gaan monitoren. De signalen die wij krijgen en onze eigen steekproef geven reden genoeg om dit snel te gaan doen.”

Op de site van de UnieKBO geeft men een rekenvoorbeeld ter illustratie van de verschillen. Hieruit blijkt ruim 900 euro verschil tussen gemeenten

Meldpunt
Al langer waarschuwde de Unie KBO de landelijke politiek over de te verwachten conflicten. Gemeenten kregen onder de nieuwe wet veel beleidsvrijheid, waardoor het voor hen soms erg gemakkelijk is om hulp in de huishouding stop te zetten. Het regende daarop klachten bij de Unie KBO. Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (november 2014-april 2015) van de Unie KBO, de PCOB en Omroep Max gingen verreweg de meeste klachten over de huishoudelijke hulp die niet langer vergoed werd.
De Unie KBO gaf staatssecretaris Van Rijn eerder al een advies: “Pas de wet zodanig aan dat gemeenten zich niet langer aan hun verantwoordelijkheid voor hun kwetsbare inwoners kunnen onttrekken!”

Lees ook>> Unie KBO wil ingreep Van Rijn na WMO Rechtzaken

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.