Zorgen over ‘het lokale winkelklimaat’

0

Detailhandel Nederland is er, na een analyse van 68 lokale verkiezingsprogramma’s, ‘niet gerust op dat het lokale winkelklimaat gastvrij blijft’. Zo wordt in een kwart een autoluwe of -vrije zone bepleit.

‘Duurzaamheid en schone steden zijn ook voor winkeliers belangrijke thema’s. Een eenzijdig beleid gericht op het weren van auto’s zal een gezond detailhandelsklimaat echter in gevaar brengen,’ waarschuwt de organisatie van winkeliers. Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland: ‘Het schrappen van 10.000 parkeerplaatsen in het centrum van Amsterdam, 2.000 in Rotterdam of het sluiten van parkeergarages in Utrecht lijkt louter en alleen gericht tegen auto’s in plaats van dat het de binnenstad vooruithelpt.’

Succesvol detailhandelsbeleid

De lokale programma’s werden langs ‘de belangrijkste thema’s voor de detailhandel gelegd’. Volgens de organisatie zelf zijn dat leegstand, lokale lasten, parkeerbeleid, aanpak winkelcriminaliteit en winkeltijden. ‘Voor een succesvol lokaal detailhandelsbeleid is consequente inzet op al deze thema’s belangrijk. Een winkelier zal bijvoorbeeld blij zijn met lage parkeertarieven, maar als de aanpak van winkeldiefstal onvoldoende is, zal het totale oordeel over het winkelklimaat negatief blijven,’ vermeldt het rapport.

Cherrypicken

De algemene conclusie van het rapport (pdf-bestand) is dat de verkiezingsprogramma’s ‘vaak tekort schieten in een consistent detailhandelsbeleid’. Hoewel in 50 van de onderzochte programma’s aandacht wordt besteed aan de detailhandel, blijft het in de meeste gevallen bij het benoemen van een beperkt aantal maatregelen, wat de belangenorganisatie als ‘cherrypicken’ bestempelt. ‘Een integrale aanpak is noodzakelijk om een lokale winkelstraat gastvrij te laten zijn.’

Kampioen met blinde vlek

D66 komt uit het onderzoek naar voren als ‘kampioen ondernemersvrijheid’, maar niet zonder een kritische kanttekening. ‘Daar staat tegenover dat veiligheid een blinde vlek lijkt te zijn voor deze partij en ook op het gebied van bereikbare winkelgebieden scoort de partij minder goed.’ In de steekproef zijn verkiezingsprogramma’s betrokken uit Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Emmen, Haarlem, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Van de onderzochte 68 programma’s waren er 13 afkomstig van lokale partijen.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden