Onderwerp: Smart city

Big data
Innovatiecampus ontwikkelt Heerlen tot ‘smart city’

Provincie Limburg, Universiteit Maastricht en pensioenbeheerder APG investeren komende tien jaar 100 miljoen euro in hun joint venture “Brightlands Smart Services Campus” in Heerlen. Dit past binnen de ambitie om van Heerlen een ‘smart city’ te maken.

Blog
OpinieBeleidsinnovatie? Een ‘smart happy city’

Onlangs las ik dat sciencefictionschrijvers, ondanks hun tijdmachines en intergalactische reizen, één cruciaal fenomeen niet zagen aankomen: het internet! Pas toen het er eigenlijk al was, verschenen de eerste SF-verhalen over artificiële intelligenties in cyberspace. De echte evolutie voltrok zich ondertussen minstens zozeer door het bijeen brengen van menselijke intelligenties, denk aan Google en Wikipedia.

Blog
OpinieZelfbewuste gemeenten nemen het heft in handen

Onder meer de regiefunctie rondom zorgtaken leidt tot nieuwe ketenintegratie. Smart City-initiatieven vragen om totaal nieuwe ICT-benaderingen. Maar moeten gemeenten dan maar alles zelf doen? Immers alles is tegenwoordig te koppelen door gebruik te maken van slimme, nieuwe integratietechnologie; zeg maar een ‘universele stekker’