200 Miljoen voor Jeugdzorg

1

Instellingen voor jeugdzorg die in financiële problemen dreigen te komen volgend jaar, kunnen aankloppen bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Staatssecretarissen Van Rijn en Teeven stellen 200 miljoen hiervoor ter beschikking tot 2018. Ze moeten het geld uiteindelijk wel terugbetalen.

Om de zorg voor kinderen en gezinnen niet in gevaar te brengen bij de transitie van de jeugdzorg vanaf 2015, kunnen jeugdzorginstellingen een beroep doen op de overheid. De staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) hebben toegezegd om 200 miljoen euro uit te trekken voor instellingen in de jeugdzorg die in de financiële problemen dreigen te komen. Dat kan gebeuren omdat afspraken met verschillende gemeenten uitblijven of vertraagd zijn.

Onzekerheid
De 200 miljoen euro is bedoeld om de lopende zorg voor kinderen en gezinnen door jeugdzorgaanbieders te behouden. Vanwege onzekerheid over omzet en hun financiële situatie dreigen verschillende jeugdzorgorganisaties in de problemen te komen. De zorg loopt gevaar en ook de arbeidsplaatsen van jeugdzorgwerkers. Overigens moeten de zorgaanbieders het toegekende geld weer terugbetalen als hun omzet weer op peil is.

Gemeenten en zorginstellingen moeten hoe dan ook afspraken met elkaar maken om frictiekosten, als gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg, zoveel mogelijk te voorkomen. Als er ondanks die afspraken toch niet te vermijden kosten overblijven, is het mogelijk om een beroep te doen op de regeling die nu is ingesteld.

Transitie Autoriteit
Een verzoek van de jeugdzorginstelling om een overgangsbijdrage van de  overheid  wordt door de Transitie Autoriteit Jeugd beoordeeld. De TAJ adviseert beide staatssecretarissen over de verzoeken om een vergoeding. Een aanvraag moet dus door de jeugdzorginstelling ingediend worden bij de Transitie Autoriteit Jeugd. De 200 miljoen euro die vrijgemaakt wordt voor overgangsfinanciering geldt voor drie jaar, tot 2018.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Van Rijn en Teeven trekken de portemonnee. Is dit om de zorg aan het kind en het gezin niet in gevaar te brengen? Helemaal niet! Nee, de regeling is louter in het leven geroepen om instellingen financieel bij te staan die in problemen komen. Sinterklaas is al vroeg in het land…

  Jeugdzorginstellingen bij wie gemeenten minder zorg inkopen kunnen bij het Rijk aankloppen. Maar waarom eigenlijk? Als er overcapaciteit is vergeleken met de vraag naar zorg vanuit gemeenten, waarom dan die overcapaciteit nog gefinancierd? Alleen om de banen tijdelijk aan te houden terwijl er geen vraag naar is? Jeugdzorgboventalligheid? Van Rijn banen, zoals vroeger de Melkertbanen? Dat doet het Rijk toch elders ook niet.

  En als het alleen vanwege de korte onzekerheid is (hooguit 2 a 3 maanden) dat instellingen op hun definitieve contracten moeten wachten, dan zou de regeling hooguit kunnen gelden als financiële overbrugging. Maar daarvoor is echt geen 200 miljoen nodig, zeker nu de meeste jeugdzorginstellingen al een budgetgarantie van gemeenten gekregen hebben. Overigens kennen veel jeugdzorginstellingen grote financiële buffers.

  Ik denk dat van de maatregel een verkeerde prikkel zal uitgaan. Instellingen worden nu niet aangespoord om hun kostenstructuur neerwaarts bij te stellen – van Rijn & Teeven springen toch bij…

  En is er reden om de jeugdzorg anders te behandelen dan de instellingen die te maken hebben met overgang van AWBZ (Wmo)? Ik denk het niet…