‘Nieuwe bekostiging wijkverpleging slecht idee’

0

Het model dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil invoeren, krijgt geen handen op elkaar. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders willen de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging niet per 1 januari 2016 invoeren.

Het NZa-rapport Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet heeft weinig draagvlak in de sector. In bijlage 2, waarin alle reacties van veldpartijen staan, valt te lezen dat ActiZ, de organisatie van werkgevers in de ouderenzorg, het rapport naar de prullenbak verwijst. Het advies is in strijd met het ‘onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging’ dat ActiZ heeft ondertekend. ‘Vanuit ActiZ kan het advies niet op draagvlak rekenen.’ Invoering van het NZa-model in 2016 wordt bijzonder lastig, voorspelt ActiZ.

Proeftuinen uitkomstbekostiging
De zorgaanbieders willen dat de nieuwe bekostiging uitgaat van de uitkomsten van de zorg. Daarvoor willen ze eerst twee jaar in proeftuinen experimenteren met bekostigingsvormen die bijdragen aan gezondheidswinst en meer kwaliteit van leven. ‘We willen een model uitkomstbekostiging dat zich heeft bewezen in de praktijk. En niet snel een model invoeren dat is bedacht vanachter een bureau en waarvan niet duidelijk is of het werkt’, verklaart ActiZ-directeur Aad Koster.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is geen voorstander van proeftuinen. Dit kan leiden tot jarenlang uitstel, omdat het vaak zo veel tijd kost om de resultaten van experimenten te verwerken in beleid. De NZa stelt dat er binnen het model voldoende ruimte is om te experimenteren met resultaatbeloning.

Zorgverzekeraars pleiten ervoor om voor 2016 hetzelfde model als in 2015 te hanteren. Ze willen meer tijd om de bekostiging te baseren op de casemix van patiënten. De NZa wil dat ook graag, maar dat is op basis van de huidige data nog niet mogelijk. Om die informatie te verzamelen, is het juist van belang om zo snel mogelijk te starten met de nieuwe bekostiging, redeneert de NZa.

Tijdschema krap
Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars denken dat het tijdschema te krap is om declaratiestandaarden en IT-systemen op tijd aan te passen, schrijft vakblad Zorgvisie. Maar de NZa ziet dat anders. Invoering per 1 januari 2016 is ‘ambitieus, maar haalbaar’.  Voorwaarde is wel dat het ministerie van VWS eind maart een go/no-go-besluit neemt.

Het nieuwe bekostigingsmodel oogt complex. Hoofdmoot in de bekostiging is een model van vijf zorgpakketten, van zeer licht oplopend naar zeer zwaar. De NZa gaat voor elk pakket een maximumtarief bepalen op basis van de prijs per uur, de vereiste deskundigheidsmix en het aantal uren zorg. Dan is er nog een buitencategorie voor patiënten met een zeer intensieve zorgvraag.

Toeslagen
Verder kent het model twee toeslagen: de patiëntgebonden en de populatiegebonden toeslag. Elke toeslag kent twee vormen. Bij het patiëntgebonden toeslag krijgen zorgaanbieders een extra bedrag per cliënt voor bijzondere resultaten of extra geld voor zorgvernieuwingen. De NZa wil de hoogte van de toeslag overlaten aan de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Mits de afspraken maar passen binnen het budgettair kader zorg.

Binnen de populatiegebonden toeslag is de eerste vorm een extra bedrag voor taken die niet direct te herleiden zijn tot een individueel zorgtraject. Het gaat om de financiering van sociale wijkteams en preventietaken. Zorgaanbieders komen hier alleen voor in aanmerking als ze zelf zorgverlenen. De tweede prestatie betreft de regionale organisatie van onplanbare zorg. Dat is bedoeld voor zorgorganisaties die voor andere zorgorganisaties in de regio de beschikbaarheid, oproepbaarheid en zorgverlening organiseert van onplanbare zorg. Ook voor de hoogte van de populatiegebonden toeslagen krijgen verzekeraars veel vrijheid, als het aan de NZa ligt.

ACM en populatiebekostiging
De NZa ziet nog wel wat obstakels bij de invoering van de populatiegebonden bekostiging. Om die te realiseren is er veel afstemming en samenwerking nodig tussen zorgaanbieders onderling en met zorgverzekeraars en gemeenten. Volgens de NZa ligt het daarom voor de hand dat de inkoop door middel van representatie wordt gedaan. Dat valt echter buiten de bevoegdheid van de NZa. Dat ligt op het bordje van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De NZa adviseert VWS om met de ACM af te spreken wat wel en niet kan bij de afstemming van gezamenlijke inkoop voor populatiegebonden bekostiging.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden