Scheiden wonen en zorg: zo moet het

0

Platform 31 geeft tien voorbeelden en succes- en faalfactoren om leegkomende verzorgingshuizen een nieuwe bestemming te geven.

Het Eindrapport transformatie zorgvastgoed is opgesteld door het Expertteam Transformatie van Platform 31. Het onderzoek laat zien dat transformatie voor een deel van het zorgvastgoed -zeker in gebieden waar nog woningvraag is- uitstekend getransformeerd kan worden naar zelfstandige woonruimte voor ouderen, maar ook voor studenten, starters en arbeidsmigranten. Dit vergt vooral lef, maar ook een duidelijke visie en ondernemerschap.

Conclusies

De onderzoekers concluderen in het rapport onder andere dat ondernemerschap loont, maar beperkingen kent. Met name in kleine dorpen en wijken is herbestemming lastig. De opzet van verzorgingshuizen beperkt bovendien de doelgroep voor het pand. Ideale doelgroepen zijn: starters, studenten, andere zorg- en begeleidingsdoelgroepen en arbeidsmigranten. Ook gaan de onderzoekers dieper in op regelgeving, ontwikkeling en investeringen. Tot slot zoomen zij dieper in op tien voorbeelden waarbij de transitie is geslaagd.

Mark van Dorresteijn/ Zorgvisie

Lees ook: Rol gemeenten in rendabele transformatie verzorgingstehuizen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.