Sociaal domein: vernieuwing in de kinderschoenen

0

Uit een rapport van Actiz, organisatie van zorgondernemers, blijkt dat de vernieuwing in het sociaal domein met kleine stapjes gaat. Bestuurlijke en professionele vastberadenheid is een vereiste in de volgende stappen van vernieuwing

Uit een kwalitatief onderzoek dat BMC in opdracht van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers, heeft uitgevoerd blijkt dat de eerste voorzichtige stappen op weg naar de beoogde vernieuwing in de Wmo zijn gezet. Gemeenten en aanbieders ontwikkelen mooie, creatieve oplossingen en goede partnerships. Maar er zijn ook belemmeringen, waaronder de grote hoeveelheid regels waar gemeenten en zorgorganisaties bij vernieuwing tegenaan lopen. Belangrijkste conclusie: de wil tot vernieuwing is er bij gemeenten en zorgorganisaties, maar het gaat met kleine stapjes.

De organisaties hebben onderzocht hoe gemeenten en zorgorganisaties vormgeven aan de decentralisatie opvolgend aan een eerdere enquete. Daaruit bleek een gebrek aan randvoorwaarden voor vernieuwing, zoals de administratieve last, contractafspraken en dat tarieven niet kostendekkend zijn. In het nieuwe onderzoek is zijn acht praktijkvoorbeelden onderzocht. Deze praktijkvoorbeelden richten zich op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten, het bieden van ruimte aan de cliënt en de zorgprofessional om de ondersteuning samen vorm te geven en het bieden van ruimte aan zorgorganisaties voor maatschappelijk ondernemerschap.

Belemmeringen
Gemeenten en zorgorganisaties die willen vernieuwen, hebben soms ronduit last van de bestaande systeemwereld. Zo lopen zij tegen een grote hoeveelheid regels aan die vernieuwingstrajecten behoorlijk in de weg zitten. Het pleidooi van Actiz is dan ook om daar een oplossing voor te vinden.

‘Kiemen van vernieuwing’
Uit het rapport blijkt dat de vernieuwing nog in de kinderschoenen staat. Er zijn ‘kiemen van vernieuwing’ zichtbaar en gemeenten en zorgorganisaties hebben een basis gelegd van waaruit zij samen verder kunnen werken. Om ze tot een volgende groeifase te brengen is bestuurlijke en professionele vastberadenheid nodig. Oog voor de juridische beperkingen die aanbieders ondervinden bij de onderlinge samenwerking is essentieel voor het partnerschap tussen aanbieders en gemeenten. Daarbij moet de burger centraal blijven staan.

Klik hier voor het onderzoek en hier voor de casusbeschrijvingen

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden