2013: Opbrengsten uit lokale heffingen stijgen

0

In 2013 verwachten lokale overheden 12,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is een toename van 2,6 procent vergeleken met 2012.

Bij de provincies is sprake van een lichte daling van de verwachte heffingsinkomsten (-0,4 procent). Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

De gemeenten verwachten dit jaar 8,5 miljard euro aan heffingsinkomsten binnen te krijgen, 2,9 procent meer dan vorig jaar. Ondanks dalende WOZ-waarden is de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woonhuizen en bedrijfspanden 5,2 procent hoger dan in 2012. De toename is vooral het gevolg van tariefstijgingen en areaaluitbreidingen.


De verwachte opbrengst van de bouwvergunningen daalt in 2013 met 6,6 procent. Het is het vierde jaar op rij dat de inkomsten uit bouwvergunningen teruglopen. Dit hangt vooral samen met de economische crisis, waardoor er minder wordt gebouwd.

De provincies hebben dit jaar bijna 1,5 miljard euro aan inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting begroot. Hiermee ligt de verwachte opbrengst uit deze belasting 0,4 procent lager dan in 2012. De daling komt vooral door de opkomst van milieuvriendelijke, zuinige auto’s.


De totale begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2013 uit op 2,5 miljard euro, een toename van 3,2 procent. De grootste stijging doet zich voor bij de watersysteemheffing (5,0 procent). Deze heffing is bedoeld voor de aanleg en het onderhoud van waterkeringen, vaarwegen en waterlopen.

 

CBS heeft de totale opbrengsten in kaart gebracht. Dat betekent dus niet dat alle stijgingen van de lasten bij de burgers terecht komen. De heffingen hebben vaak ook betrekking op bedrijven. Toename van het aantal aanslagen kan ook invloed hebben op de verandering. Ten slotte zijn er ook heffingen die niet direct drukken op de burgers, bijvoorbeeld de toeristenbelasting.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden