Meer laaggeletterden in grote stad

0

In de grotere Nederlandse steden wonen relatief meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). In totaal kampen 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar met dit probleem.

Onder de grote steden blijkt Utrecht een positieve uitzondering te zijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Lezen & Schrijven vandaag publiceren op Waarstaatjegemeente.nl en in het rapport “Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland”.

Hulp op gemeentelijk niveau
De nieuwe cijfers maken per gemeente inzichtelijk hoeveel laaggeletterden er wonen. De cijfers tonen de noodzaak aan om laaggeletterdheid verder aan te pakken. Omdat een laaggeletterde zich minder goed kan redden in de samenleving, zet de Stichting Lezen & Schrijven in op een aanpak op gemeentelijk niveau die zich richt op:

-het inzetten van screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter; het inzetten op het herkennen, werven en opleiden van laaggeletterden; het betrekken van partners om te komen tot samenwerking binnen Taalhuizen; het werven, matchen en opleiden van vrijwilligers; naast beleidsafpraken en aansluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein (o.a. inzet van wijkteams, en het inpassen aanpak in schuldhulpverleningstrajecten).

Aanpak
“Voor het opzetten van een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is het belangrijk te weten wat de omvang van het probleem is en onder welke inwoners het zich voordoet. Dit onderzoek geeft dat noodzakelijke inzicht”, zegt Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG. “Gemeenten zien met de decentralisaties in het sociaal domein meer dan ooit een kans om de hulp en ondersteuning voor hun inwoners in de volle breedte aan te pakken. Laaggeletterdheid is een belangrijk onderdeel daarvan. De inzet van eenvoudige en gratis screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter, zijn een volgende stap.”

“Voor gemeenten is het van groot belang om laaggeletterdheid aan te pakken”, zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. “De cijfers tonen de urgentie van dit probleem aan. Een groot aantal gemeenten zijn al actief bezig met het programma Taal voor het Leven. Het biedt de basis om te komen tot een samenwerking tussen gemeenten en partners om laaggeletterdheid op te pakken. De cijfers laten zien dat we nog veel werk te verzetten hebben.”

De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt /ROA van de Maastricht University.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden