Overheid kan fors besparen op overhead

1

Sturing. Ondersteuning. Van alle medewerkers bij gemeenten is ruim 33 procent bezig met dit soort taken. ‘Hier is nog veel winst te boeken’, stelt Mark Huijben in zijn proefschrift: Overhead Gewaardeerd.

Huijben onderzocht de overhead bij ruim 1300 organisaties

binnen de publieke sector. De overhead bij ministeries weegt het zwaarst. De

verhouding tussen uitvoering en management is nog niet een op een, maar het

komt in de buurt. Van het personeel op ministeries is 41,9 procent met

ondersteuning en sturing bezig. Sectoren met weinig overhead zijn de zorg

(13,2%) en het onderwijs (14,4%). 

Opvallend. “Zelfs bij organisaties in dezelfde sector kan de

overhead een factor twee verschillen”, stelt Huijben. Dit terwijl zware

overhead volgens het onderzoek niet leidt tot hogere productie. Volgens

bedrijfskundig promovendus Huijben moeten de managementfuncties anders worden

georganiseerd. De vraag is: hoe?

Aanbevelingen

Onder meer door een vergelijking met de private sector concludeert

Huijben dat het aantal regelaars centraal moeten worden bepaald. Hoeveel overhead

heb je nodig en wat moeten zij precies doen? Er zijn duidelijke afspraken nodig.

Dat klinkt eenvoudig, maar het blijkt vaak niet te gebeuren.

Centraliseer de overhead, adviseert Huijben. “Waar overhead

verspreid zit over de organisatie, is het heel moeilijk te achterhalen wie waar

mee bezig is. Dat is bijvoorbeeld sterk het geval bij veel gemeenten.” De Raad

voor de Kinderbescherming wordt genoemd als voorbeeld. De raad heeft alle

overheadfuncties in één centraal kantoor van een werkplek voorzien. Zo wordt de

organisatie overzichtelijker. “Dit creëert tegendruk en houdt de overhead laag.”

Shared Service Centers

Huijben plaatst kanttekeningen bij de vermeende

schaalvoordelen van een Shared Service Centers. Schaalvergroting leidt niet tot

voordelen in de overhead, is de conclusie. Het is raadzaam eerst een benchmarkonderzoek

te doen, gevolgd door een zogenoemde Overhead Value Analyse, om te bepalen of

je hier te veel van in huis hebt. Of om de sturende en ondersteunende functies beter werk kunnen leveren.

In tegenstelling tot de gangbare vergelijking, ziet de promovendus

overhead niet als het vet maar als de spieren van organisaties, omdat de

functies wel degelijk van belang zijn. Met overhead wordt een groot aantal

functies bedoeld. Directie, management, de afdeling Personeel en Organisatie,

automatisering, communicatie en juridische zaken.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. Ja, het zou goed zijn dit soort medewerkers te concentreren. In een doorzichtige ruimte. En vragen of ze wat minder jargon willen gebruiken.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden