Informatievoorziening en ICT in het nieuwe stelsel

0

Kunnen gemeenten na de decentralisaties met de huidige ICT-pakketten de nieuwe taken ondersteunen? Wat gaat ‘Den Haag’ daarvoor regelen? Elke Buis van VWS en Hans Versteeg van de VNG spraken hierover in vakblad Sociaal Bestek.

Die complexe samenwerking na de decentralisaties vereist een optimaal afgestemde informatievoorziening. Vandaar dat ketenpartijen in de zorg, ondersteuning en het sociale domein de stelselwijziging hebben aangegrepen om de informatievoorziening breed op de schop te nemen. Doel is: vereenvoudigen, moderniseren, standaardiseren en afstemmen tussen zorg, ondersteuning, het sociale zekerheidsdomein (Suwi) en het gemeentelijk domein.

Ballast

Elke Buis, programmamanager Informatievoorziening Herziening Langdurige Zorg (i-HLZ): ‘Op initiatief van het ministerie van VWS zijn sinds begin 2012 zo’n twaalf partijen verzameld in het platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Alle informatieprojecten zijn gericht op een slanke, technisch moderne informatievoorziening, met minimale administratieve ballast voor burgers en ketenpartijen.’

Stroomlijnen

De informatievoorziening voor de AWBZ en Zvw verloopt momenteel al grotendeels gereguleerd en gestandaardiseerd, maar de informatievoorziening in de Wmo is ‘vrij’. Iedere gemeente is vrij om uit te wisselen wat hij wil met ketenpartners en vrij in de wijze waarop dat gebeurt. Uitzondering is de aanlevering van gegevens aan het CAK om de eigen bijdrage te berekenen. Dat leidt tot knelpunten als niet uitwisselbare formats en onzorgvuldigheid.

Standaarden

Hans Versteeg, senior beleidsmedewerker informatiebeleid & decentralisaties: ‘Wij verwachten dat gemeenten en ketenpartners standaarden afspreken voor de onderlinge communicatie. Als ieder dat voor zich blijft doen, wordt het een administratieve chaos. Wij maken een programma van eisen voor het regiesysteem, daar kunnen gemeenten hun voordeel mee doen. En wij zorgen ervoor dat de juridische randvoorwaarden er komen om een daartoe aangewezen professional toegang te geven tot het 1-dossier.’

 

Meer lezen over de digitaliserende overheid? Neem een abonnement op Sociaal Bestek>>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden