Wageningen moet bezuinigen van provincie

0

De provincie Gelderland wil dat de gemeente Wageningen zo snel mogelijk met een bezuinigingsvoorstel komt voor begrotingsjaar 2017

Uit een brief van de provincie Gelderland aan de gemeente wordt duidelijk dat Wageningen dit jaar weliswaar een positief saldo laat zien, maar dat de drie jaren daarna tekorten tonen. De provincie, als toezichthouder op gemeentelijke financiën wil nu dat er maatregelen komen.

“Om het structureel begrotingsevenwicht te herstellen zijn aanvullende ombuigingen noodzakelijk. Wij verzoeken u dringend op zo kort mogelijke termijn een inventarisatie van mogelijke ombuigingsopties in gang te zetten. Wij wijzen u erop dat deze maatregelen voor het begrotingsjaar 2017 al concreet ingevuld moeten zijn.”, staat in de brief.

(via De Gelderlander)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.