Stapelingseffecten merkbaar bij veel huishoudens

0

De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte treffen veel huishoudens direct of indirect in de portemonnee. De effecten per huishoudenstype zijn divers. Dat valt op te maken uit het vorige week verschenen rapport ‘Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein’ van Nicis en Ecorys.

De decentralisatie van beleid naar gemeenten (Werken naar Vermogen, jeugdzorg, delen van de  AWBZ-zorg) en de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden op allerlei beleidsterreinen houden het gevaar in dat effecten voor bepaalde doelgroepen op negatieve wijze zullen cumuleren.

Reden voor de G32 om Nicis en Ecorys te laten analyseren waar de grootste pijnpunten zitten. Uit de analyse blijkt dat de grootste effecten te verwachten zijn bij huishoudens met lage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen, bij huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek en bij werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.
 
Werkende armen
Huishoudens die afhankelijk zijn van een uitkering en daarnaast extra zorgkosten hebben, zijn extra kwetsbaar. Zij krijgen te maken met de wijzigingen in de Wajong, Wsw, AWBZ, Wmo en Jeugdzorg, hogere zorgpremies, met grotere eigen bijdragen, pakketversoberingen en lagere zorgtoeslagen. Ook zijn er stapelingseffecten te verwachten bij werkenden en met name ‘werkende  armen’. Deze groep krijgt te maken met  de bezuiniging op de kinderopvang, hogere premies en eigen risico’s voor de ziektekostenverzekering en met een verlaging van de inkomensnormering tot  110 procent, waardoor minder gebruik kan worden gemaakt van lokale inkomensondersteunende regelingen. 

Gedragseffecten
Naast de inkomenseffecten zijn er volgens het rapport ook de nodige gedragseffecten te verwachten. Aan de ene kant worden mensen gestimuleerd tot het verrichten van betaald werk. Tegelijkertijd zijn andere belangrijke verwachte gedragseffecten het juist stoppen met werken, vooral part-time werk en bijbaantjes van jongeren, of het verhuizen van gezinsleden om zo als gezin geen uitkering te verliezen door de invoering van de huishoudtoets. Ook het verminderd afnemen van de benodigde zorg als reactie op hogere eigen bijdragen is een verwacht gedragseffect. 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden